Premier Ace Magashule: Free State 2017 State of the Province Address

State of the Province Address by Honourable. E.S. Magashule Premier of the Free State Province

Speaker of the Free State Legislature

Honourable Members of the Executive Council and Legislature

Honourable Members of the National Assembly and the NCOP

Honourable Judge President and esteemed members of the Judiciary

Leaders of the African National Congress and the Alliance

The Veterans and Stalwarts of our struggle

Members of the Diplomatic Corps

South African Ambassador to Turkey, His Excellency Mr. Pule Malefane and Mrs. O Malefane

The Ambassador of the Russian Federation to South Africa, His Excellency Mr. Mikhail Petrakov and Mrs. Irina Petrakov

The Ambassador of the Republic of Germany to South Africa, Minister Councillor Joots Schmallenbach

The Ambassador of the Republic of Belarus to South Africa, His Excellency Andrei Molchan and Mr. Stanislav Ventel

The Consul General of the People’s Republic of China to South Africa, His Excellency Mr. Ruan Ping

The Ambassador of the Republic of Haiti to South Africa, His Excellency Mr. Jerry Baril

The leadership of SALGA and the leadership of our municipalities

The Provincial Commissioner of the SAPS, Lieutenant-General Lebeoana Tsumane

Modulasetulo wa Ntlo ya Marena, Morena Ledika Moloi le marena kaofela

Rector of the Bahchesehir University in Turkey, Professor Senay Yalcin and Dr. Sibel Baykut

Members of the Tambo family and all our special guests

Members of Civil and Faith Based Organisations

Comrades, Compatriots and Friends

Viewers and listeners

Honourable Speaker, I am indeed humbled to table the 2017 State of the Province Address, during the year when our struggle hero, President Oliver Reginald Tambo, would have been 100 years old, had he lived on.

This State of the Province Address shall serve as an account of how we, the Free State province, have performed in the implementation of the legacy of President OR Tambo. Not only was President OR the glue that kept the ANC together for 30 years during exile, he was responsible to lead the ANC into a formidable, militant movement ready to defeat the Apartheid system.

This year, The Year of Oliver Reginald Tambo, we honour an activist and a volunteer, whose participation in the people’s struggle was not motivated by the desire for personal enrichment, but for the good of the people as a whole.

President OR Tambo was an icon who was opposed to a South Africa divided along racial, gender and ethnic lines. He was a unifier who understood the importance of unity in the struggle for freedom.

We join the President of the country who will today preside over the 100 years commemoration of the sinking of the SS Mendi Vessel, which was carrying a total of 646 men, most of which were members of the South African Native Labour Corps. In the past, our history did not acknowledge the role played by black people in colonial wars. We honour these fallen heroes.

Ma-Afrika Borwa, na le sa hopola hore re tswa kae? Moo re leng teng kajeno ha re a fihla feela re thella. Re kopane le mathata, ra kopana le maima, ra tlameha ho suthisa majwe.

Hopola mona;

Nakong e fetileng basadi ba ne ba pepela malapeng, mme kajeno ba pepela dipetlele.

Kajeno bana ba rona ba bananyana ba fumana ente ya ho thibela mofetshe wa molomo wa popelo.

Kajeno dipetleleng tsa mmuso batho ba fumana kalafo ya mahala.

Mapolasing, batho ba ne ba tlangwa ka ankoroto. Ba patalwa ka mokotla wa phofo, ha ba bang ba ne ba patalwa ka veini.

Na o sa hopola ka Sasolburg, moo lekgowa le ileng la hula motho ka vene a mo tlamelletse kamorao? Na o sa holopla. Fouriesburg, rapolasi o ile a thunya monna pela mosadi wa hae, kamora moo a thula e mong ka koloi ya hae a mmolaya. Na le sa hopola sehloho sa Parys sa maobanyana mo?

Ha re tadima tsa thuto, dilemong tse fetileng, re ne re sena dingaka. Dingaka tsa batho ba batsho di ne di le mmalwa. Kajeno ho jwang? Dintho di fetohile. Dikolong teng e ne le mahlabisa-dihlong. Kajeno dintho di fetohile. Bana ba rutelwa diphaposing tsa boemo bo hodimo.

Mane Mpumalanga, maoba mona, makgowa a tswa ho kenya motho ka lekaseng la bafu a ntse a phela.

Mane Limpopo, setsomi sa lekgowa se tswa thunya motho sa mmolaya mme sa re se bone eka ke kolobe-moru.

Mane Eastern Cape,Lekgowa la kenya mosadi wa motho ka hokwaneng ya dintja, le mo beile kamorao veneng. Le se lebale moo re tswang. Ntwa ya tokoloho ha e tshwane le ho ritela kofi E thata, e kgoro di majwe.

Mane Kwazulu-Natal, Mosadi wa lekgowa ya bitswang Penny Sparrow o ile are batho ba batsho ba ditshila, ke diapi, ke ditshwene. Rapolasi e mong are batho ba batsho ha bana korone hlohong. Ba keke ba tshwana le makgowa.

Na ditoropo tsa lona di sa tshwana le pele? Qamakang le shebe. Kajeno metse ya lona ha e sa le metsana. E metle e bile e kgabile ka motlakase le pompo tsa metsi.

Kajeno Bloemfontein e ikgantsha ka di-shopping mall, le kahara makeishene. Botshabelo le yona e ikgantsha ka shopping mall. Ha ke sa bua ka Qwaqwa le Thabong. Bethlehem le yona e ikgantsha ka shopping mall le Casino.

Jwale Ma-Afrika Borwa, hopolang hore re tswa hole. Le se ke la lahlehelwa ke tshepo. Moya wa President OR Tambo o re etelletse pele. Tlohelang ho lahlehiswa ke batho ba nahanang hore tokoloho ke potele e kgwathwang ka lehlaka. Re tsamaile mmoho nako e telele. Re keke ra qabana tseleng jwalo ka bana ba Josefa, ba ho fenetha monyane wa bona ba re ke raditoro.

Honourable Speaker, as we honour this great giant, this is a brief account of the achievements of the Free State provincial government in the past year, and also announce our commitments for the coming year.

We do this because we appreciate the influence of President OR Tambo in ensuring that the Bill of Rights becomes one of the tenets of our Constitution.

Source: Government of South Africa